Tính khờ khạo

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Hành vi: Tính khờ khạo.

Can thiệp:

  • Bạn không biết tính khờ khạo của trẻ: tiếng cười mạnh mẽ, cử chỉ lạ lùng và mỉm cười. Bạn giả vờ làm như không thấy chúng.
  • Bạn tiếp tục bài tập nhưng lặp lại lệnh của bạn một cách đơn giản hơn.
  • Bạn chỉ sử dụng một hoặc hai từ, dùng cử chỉ và khích động với động tác đúng bằng cách sờ cánh tay trẻ.
  • Khen trẻ khi trẻ bắt đầu làm việc nhưng bạn rất bình tĩnh trong biểu lộ.

Lý do thành công: Khi trẻ cảm thấy mệt hoặc lúng túng trẻ biểu hiện điều đó bằng hành vi khờ khạo. Ra lệnh đơn giản hơn và trợ giúp nhiều hơn để giảm rối loạn của trẻ và khuyến khích trẻ tiếp tục cố gắng. Việc giữ bình tĩnh và không để ý kích động của trẻ làm thụt chí hành vi này.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: