Vỗ tay bằng cách bắt chước

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Bắt chước, vận động, 1- 2 tuổi

Mục đích: Phát triển sự bắt chước cử chỉ người dạy

Mục tiêu: Vỗ tay bằng cách bắt chước người dạy.

Dụng cụ: Không có

Tiến trình:

  • Ngồi vào bàn đối diện với trẻ, tạo sự chú ý của trẻ
  • Nói “con hãy nhìn” và bạn vỗ tay chầm chậm
  • Rồi bạn cầm hai tay trẻ, vỗ tay cho trẻ và thưởng cho trẻ liền
  • Vỗ tay lại và lặp lại những gì đã làm trước (kiểm tra xem trẻ có nhìn bạn khi bạn vỗ tay không)
  • Vỗ tay lại và mời trẻ làm giống như thế: nếu trẻ có khuynh hướng bắt chước, hãy giúp trẻ hoàn thành cử chỉ và thưởng cho trẻ
  • Nếu trẻ không hiểu, bạn tiếp tục hướng dẫn bàn tay trẻ
  • Bạn hãy thử bớt dần sự trợ giúp cho tới khi trẻ hiểu và trẻ phải vỗ tay để đạt được phần thưởng khác.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: