Trò chơi bàn tay có tính âm nhạc

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Bắt chước, vận động, 3 - 4 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, CỬ ĐỘNG BÀN TAY, 3 - 4 TUỔI

Mục đích: Sao chép cử động và tư thế bàn tay bằng cách hát.

Mục tiêu: Mở và đóng nắm tay bằng cách bắt chước người lớn. Đặt bàn tay lên đầu gối, lên đầu và trên lưng bằng cách bắt chước.

Dụng cụ: Không có.

Tiến trình:

  • Sáng tác một giai điệu thật đơn giản mà ta lặp lại nhiều lần và hát:
  • “Mở…Đóng…Mở…Đóng…,
  • Gõ nhịp, nhịp, nhịp.
  • Mở…Đóng…Mở…Đóng
  • Vỗ tay lên đầu gối, gối, gối”.
  • Lời hát có thể phù hợp với cử chỉ, có thể đổi tay lên lưng hoặc tay lên đầu.
  • Bạn ngồi đối diện với trẻ, đầu gối bạn đụng đầu gối trẻ.
  • Giúp trẻ cử động tay để trẻ hiểu bắt chước bạn.
  • Khi trẻ biết làm, bạn có thể tăng tốc bài hát.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: