Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

viết đầy đủ Psychoeducational Profile, Third Edition (Tạm dịch: Hồ sơ Tâm lý giáo dục, Phiên bản 3)

 

MỤC ĐÍCH: PEP - 3 đánh giá các kỹ năng và hành vi của trẻ mắc các rối loạn phổ tự kỷ và khuyết tật giao tiếp, xác định các điểm mạnh trong học tập, các yếu tố phát triển không đồng đều, các khả năng nổi trội và các thông tin hữu ích khác để hỗ trợ cho việc xây dựng chương trình giáo dục phù hợp cho trẻ

 

 

 

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 

PHẦN 1: THANG NĂNG LỰC, bao gồm 3 phần: GIAO TIẾP - VẬN ĐỘNG - HÀNH VI KÉM THÍCH ỨNG

 

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC, bao gồm:

  • Mức độ phát triển hiện tại của trẻ
  • Loại chẩn đoán và mức độ vấn đề.
  • Ba tiểu test:
    • Hành vi khó khăn: Ví dụ: ít tiếp xúc mắt, chậm nói, ngôn ngữ lặp lại hoặc kì lạ.
    • Tự chăm sóc bản thân: kỹ năng được đề nghị như đi vệ sinh, ăn uống, mặc quần áo và ngủ. Một số trong những hành vi này có thể thường xảy ra ở nhà hơn ở trường mẫu giáo, hay có nhiều dạng khác nhau tùy môi trường và địa điểm khác nhau.
    • Hành vi thích nghi: làm mẫu về tương tác với đồ vật, với bạn bè và với người khác. Điều này hữu ích trong việc cung cấp thông tin để can thiệp hành vi ở tuổi tiền học đường và giai đoạn chuyển tiếp từ nhà đến trường.

 

Phí thực hiện test : liên hệ