www.golamo.vn - Thực hiện các loại TEST về trí tuệ, Hành vi thích ứng (Vineland II...) Can thiệp sớm các trẻ từ 2 đến 6 tuổi gặp các vấn đề khó khăn về ngôn ngữ, các rối loạn phổ tự kỷ, tăng động, giảm tập trung chú ý... Tư vấn tâm lý về các vấn đề học đường, gia đình và xã hội cho các trẻ nhỏ và vị thành niên

popup

Số lượng:

Tổng tiền: