Bắt chước hành động đi kèm với âm thanh

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ :

Để các đồ vật để nhận biết được sắp xếp theo loại trên bàn. Ngồi ngang bàn đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Hãy làm như thế này”, làm mẫu một hành động với đồ vật và nói ra một âm thanh có liên quan tới hành động đó (ví dụ: đẩy ô tô và nói “dìn”). Hướng dẫn trẻ làm theo hành động đó và nói được âm / từ đó . Khen và thưởng cho trẻ. Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc .

  • Giáo cụ: Các đồ vật.
  • Điều kiện trước tiên: Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”; bắt trước những hành động với đồ vật, với âm thanh.
  • Gợi ý cách dạy:
  1. Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ thực hiện.
  2. Nhắc lại câu nói mẫu khi trẻ đang thực hiện hành động với đồ vật.​​​​​​​

​​​​​​​

  • Từ khóa: đẩy ô tô dìn dìn, trượt, nói gi gi, đập búa bùm bụp, ừng ực, a lô, nghe điện thoại, sư tử gầm, là lá la, là la lá, ếch ộp, nói sừ sừ sừ, măm măm ....
  • Gợi ý bổ trợ: Dạy bài này trong lúc chơi với trẻ.

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: