Trò chơi nặn tượng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Bắt chước, vận động, 4 - 5 tuổi

VẬN ĐÔNG TỔNG QUÁT, THÂN, 4 - 5 TUỔI

Mục đích: Cải thiện khả năng bắt chước vận động tổng quát.

Mục tiêu: Bắt chước những tư thế đứng khác nhau.

Dụng cụ: Hình ảnh người trong nhiều tư thế đứng khác nhau.

Tiến trình:

  • Cho trẻ xem hình ảnh của một người trong tư thế đứng đơn giản.
  • Giữ tư thế đó và giúp trẻ làm như vậy; nếu được một người thứ hai phải giúp trẻ để tay và chân trong khi đó trẻ vẫn tiếp tục quan sát bạn làm mẫu (bắt đầu bằng những tư thế đơn giản để trẻ không sợ mất thăng bằng).
  • Dần dần khi khả năng vận động tổng quát của trẻ phát triển, cho trẻ bắt chước những tư thế phức tạp hơn
  • Tư thế gợi ý: dang 2 tay, co 1 chân, quỳ gối, 2 tay nắm 2 tai...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: