Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

 

CÁC VẤN ĐỀ TRẺ EM THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

(từ 2 đến 14 tuổi)

  • Rối loạn lo âu
  • Hội chứng tăng động giảm chú ý
  • Chậm phát triển trí tuệ
  • Rối loạn phổ tự kỷ
  • Rối loạn ăn uống
  • Rối loạn khả năng học và giao tiếp
  • Rối loạn bài tiết
  • Rối loạn cảm xúc
  • Rối loạn vận động
  • Rối loạn Tic.

 

Phí tư vấn và trị liệu tâm lý : liên hệ