Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

viết đầy đủ Wechsler Intelligence Scale for Children | Fifth Edition

 

MỤC ĐÍCH: thang đo đánh giá lâm sàng về trí thông minh của trẻ ở lứa tuổi từ 06 tuổi 0 tháng đến 16 tuổi 11 tháng, hỗ trợ phát hiện các vấn đề rối loạn tâm bệnh lý.

 

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THANG ĐO

 

và nhiều nội dung chỉ số khác ...

 

Phí thực hiện test : liên hệ