Thiếu sáng kiến, trẻ mong đợi những khiêu khích một cách thụ động

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Hành vi: Thiếu sáng kiến, trẻ mong đợi những khiêu khích một cách thụ động.

Can thiệp:

  • Bạn đặt gần bạn một hũ xà bông và cho trẻ một mâm với hai hạt chuỗi và sợi dây. Bạn giúp trẻ xâu hạt thứ nhất. Kích thích trẻ xâu hạt thứ hai, rồi bạn nói “xong”. Để những hạt chuỗi qua một bên và cho trẻ bong bóng để thổi.
  • Lặp lại điều đó bằng cách dùng hai hạt chuỗi khác. Bây giờ bạn không kích thích trẻ xâu hạt thứ hai nhưng nhắc trẻ “Trước tiên làm xong, sau đó bong bóng”.
  • Khi trẻ xâu được hai hạt mà không cần được kích thích, bạn thêm một hạt để trẻ có 3 hạt chuỗi xâu không cần được kích thích.

Lý do thành công: Bắt đầu công việc rất ngắn và đơn giản, trẻ đã nhanh chóng học được rằng trẻ sẽ có một hoạt động ưa thích là bong bóng mà không cần nhiều cố gắng. Trẻ đã phát triển thói quen tiến hành vì những kích thích mà trẻ quen không còn thực hiện và những bong bóng không xảy ra trước khi trẻ tự quyết định làm điều gì.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: