Dính với một đồ vật. Trẻ hét khi sợi dây chuyền được yêu thích bị lấy đi

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Hành vi: Dính với một đồ vật. Trẻ hét khi sợi dây chuyền được yêu thích bị lấy đi.

Can thiệp:

Bạn phải gỡ sợi dây chuyền để trẻ có thể sử dụng đôi bàn tay để làm bài tập. Cho trẻ làm từ từ từng giai đọan:

1/ Để tay trái trẻ cầm sợi dây chuyền trong khi đó tay phải trẻ đặt que.

2/ Để sợi dây chuyền phía trên bề mặt bàn tay trái trong khi đó bạn giúp trẻ giữ miếng ván đặt que bằng lòng bàn tay trái.

3/ Để sợi dây chuyền trên cổ tay trái.

4/ Quấn sợi dây chuyền quanh cổ tay trái của trẻ như một chiếc vòng trong lúc đó bạn bắt đầu bài tập miếng ván đặt que.

5/ Từ sợi dây chuyền đó, bạn làm cho trẻ chiếc vòng khi trẻ ngồi làm bất cứ bài tập nào.

Lý do thành công: Khi di chuyển sợi dây chuyền từ từ đến nơi thích hợp trên thân thể trẻ, bạn đã trấn an trẻ bằng cách chỉ cho trẻ là trẻ có thể giữ sợi dây chuyền và như thế trẻ không kinh hãi. Như vậy trẻ có thể làm bài tập và nhanh chóng quên mối bận tâm về sợi dây chuyền

popup

Số lượng:

Tổng tiền: