Miếng ván có lỗ

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, 1 - 2 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 1 -2 TUỔI

CẢM NHẬN THỊ GIÁC, 1 -2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện khả năng điểu khiển một vật đến mục tiêu xác định.

Mục tiêu: Lồng 5 cọc nhỏ trên miếng ván có lỗ không trợ giúp.

Dụng cụ: Miếng ván có lỗ đơn giản (ta có thể làm những cọc nhỏ bằng cách cắt cán chổi từng khúc có chiều dài bằng nhau và miếng ván được cắt lỗ là trên nắp hộp giày).

Tiến trình:

  • Đặt miếng ván có lỗ trên bàn trước trẻ. Bạn thao tác bàn tay trẻ để tách tất cả những cọc nhỏ và rải trên bàn.
  • Bạn cầm ngón trỏ của trẻ và giúp trẻ tìm ra lỗ trong miếng ván. Bạn chỉ một trong những cọc nhỏ, rồi chỉ một trong những lỗ và nói “con cắm cọc vào lỗ”. Bạn giúp trẻ làm cọc thứ nhất nhưng giảm dần sự trợ giúp của bạn.
  • Sau khi giúp trẻ cắm cọc thứ nhất, bạn giúp trẻ nhổ cọc ra và cắm lại vô.
  • Lặp lại tiến trình này với mỗi cọc.
  • Khi trẻ đã quen cắm cọc vào lỗ, bạn ra hiệu “con cắm cọc vào lỗ” mà không chỉ cọc cũng không chỉ lỗ.
  • Bạn thưởng trẻ khi tất cả cọc được cắm vào ván.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: