Chuẩn bị xếp thành chồng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, 0 - 1 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 1 - 2 TUỔI

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Tăng sự làm chủ đặt đồ vật.

Mục tiêu: Xếp chồng 3 hoặc 4 hộp.

Dụng cụ: Hộp nhỏ ngũ cốc (rỗng hoặc đầy), giỏ quần áo.

Tiến trình:

  • Bạn để những hộp ngũ cốc trong giỏ quần áo và ngồi dưới đất với trẻ.
  • Lấy một hộp trong giỏ và đặt nó xuống đất sau đó lấy hộp khác và đặt chồng lên hộp thứ nhất.
  • Lặp lại việc đó cho đến khi tất cả các hộp đều được chồng lên nhau. Sau đó làm đổ rồi ngạc nhiên la lên.
  • Lượm hết tất cả các hộp rồi bỏ chúng vào giỏ.
  • Sau đó bắt đầu lại bài tập, nhưng sau khi đặt hộp thứ nhất xuống sàn, bạn đưa hộp thứ hai cho trẻ và giúp trẻ chồng lên.
  • Lặp lại bài tập và giảm dần sự trợ giúp của bạn cho tới khi trẻ lấy tất cả các hộp trong giỏ chồng lên nhau mà không cần trợ giúp và sau đó làm ngã xuống hết.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: