Tô màu

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, vẽ, 1 - 2 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 1 -2 TUỔI

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 1 -2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự làm chủ bàn tay và phát triển kỹ năng tô màu.

Mục tiêu: Vẽ 4 hoặc 5 đường bút chì ở trong một đường viền lớn.

Dụng cụ: Bút chì bột màu, giấy, bút phớt nét to.

Tiến trình:

  • Với cây bút nét to, bạn vẽ 2 hình tròn hoặc 2 hình vuông giống nhau trên một tờ giấy. Kẻ đường viền dày, đậm và thấy rõ.
  • Bạn đặt tờ giấy và 2 bút chì bột màu trước trẻ.
  • Bạn lấy bút chì bột màu và kẽ vài nét bên trong một đường viền.
  • Đưa cho trẻ bút chì thứ hai và nói “đến phiên con”, bạn cầm nắm bàn tay trẻ, giúp trẻ cầm bút chì và nguệch ngoạc trong đường viền vài giây.
  • Khen trẻ và lấy tờ giấy thứ nhất ra.
  • Bạn đưa tờ giấy thứ hai và lặp lại tiến trình. Lúc đầu trẻ không hiểu phải tô màu bên trong đường viền. Bạn tiếp tục vẽ những đường nét phía trong đường viền và sử dụng bàn tay của bạn để duy trì nét vẽ của trẻ phía trong đường viền.
  • Giảm dần việc cầm bàn tay trẻ cho tới khi trẻ bắt đầu tô được một cách có trật tự.
  • Thưởng trẻ mỗi khi trẻ xong một tờ.

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: