Miếng ván có bù loong 1

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, 4 - 5 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 4 - 5 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp mắt-bàn tay.

Mục tiêu: Ghép miếng ván có bù loong đơn giản gồm 3 đinh ốc và bù loong có kích cỡ giống nhau.

Dụng cụ: Miếng ván (khoảng 30 cm chiều dài, 10 cm chiều rộng và 2 cm chiều dày), 3 đinh ốc và bù loong cùng kích cỡ.

Tiến trình:

  • Trước khi bắt đầu bài tập, bạn làm một miếng ván có bù loong. Bạn vặn 3 đinh bù loong cùng kích cỡ vào miếng ván sao cho đinh bù loong nhú ra khỏi gỗ ít nhất 2cm. Bạn nói “con nhìn này”.
  • Khi bạn chắc là trẻ quan sát, bạn lấy ốc vặn từ từ vào đinh bù loong. Rồi bạn cầm tay trẻ, giúp trẻ nhặt con ốc thứ hai (như cái kìm). Hướng dẫn bàn tay trẻ vặn con ốc vào đinh bù loong thứ hai.
  • Chỉ con ốc còn lại, bạn nói “con vặn vào”. Nếu trẻ chú ý đến con ốc, bạn khen trẻ ngay và giúp trẻ hoàn thành bài tập.
  • Bạn lặp lại bài tập này nhiều lần và giảm dần sự trợ giúp cho đến khi trẻ có thể hòan thành các con ốc và bu loong không trợ giúp. (Đừng đòi hỏi trẻ phải vặn sát. Lúc đầu chắc chắn trẻ chỉ vặn một hay 2 tua mỗi cái)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: