Mê cung

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ, 5 - 6 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 5 - 6 TUỔI

KỸ NĂNG NHẬN THỨC, NGÔN NGỮ THỤ CẢM, 5 -6 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự làm chủ bút máy hoặc bút chì bột màu và phát triển khả năng vẽ.

Mục tiêu: Bổ sung mê cung đơn giản bằng cách vẽ một đường giữa hai đường song song được cách xa 2 cm.

Dụng cụ: Giấy, bút chì bột màu, giấy nhựa trong (dùng làm tờ bìa để có thể sử dụng lại tờ giấy đã làm).

Tiến trình:

  • Chuẩn bị một lọat mê cung đơn giản bằng cách vẽ 2 đường song song cách nhau 2cm. Chỉ để một mê cung trên một trang và, nếu có thể, bọc giấy làm việc bằng giấy kiếng trong để có thể sử dụng lại.
  • Bắt đầu bằng những đường mê cung đơn giản không dài quá 5 hoặc 10cm. Bạn chỉ cho trẻ bắt đầu từ phía trái của mê cung, vẽ một đường giữa hai lằn kẻ về phía phải của mê cung. Bạn đưa cho trẻ bút chì màu và hướng dẫn bàn tay trẻ kẻ giữa 2 đường của hình mê cung thứ hai.
  • Giảm dần sự trợ giúp cho đến khi trẻ vẽ đều đặn ở giữa hai đường của mê cung đơn giản. Khi trẻ thành thạo, bạn làm những mê cung vui hơn bằng cách vẽ những hình ở hai đầu. Gíup trẻ bằng cách cho những chỉ dẫn miệng đơn giản.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: