Hình vẽ: khuôn thủng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ, 4 - 5 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 4 - 5 TUỔI

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 4 - 5 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp mắt-bàn tay, sự làm chủ bút chì bột màu và khả năng vẽ hình thể.

Mục tiêu: Vẽ những hình học đơn giản lúc đầu nhờ khuôn thủng và sau đó không trợ giúp.

Dụng cụ: Giấy cứng dày, bút chì bột màu, giấy.

Tiến trình:

  • Bạn chuẩn bị những khuông thủng đơn giản bằng cách cắt những hình vuông, hình tròn và hình tam giác trên miếng giấy bìa cứng. Bạn để 3 khuông thủng ở góc bàn để trẻ nhìn thấy trẻ phải làm việc bao nhiêu lần.
  • Đề khuông thủng thứ nhất trên tờ giấy trước mặt trẻ và giúp trẻ hướng bàn tay trẻ vào trong khuông thủng. Sau đó lặp lại bài tập với bút chì trong bàn tay trẻ.
  • Bạn để khuôn thủng một bên và chỉ hình vẽ trẻ vừa làm.
  • Lặp lại bài tập với khuông thủng thứ hai và thứ ba. Sau mổi khuông thủng, thưởng trẻ.
  • Giảm sự hướng dẫn của bạn vào bàn tay trẻ cho tới khi trẻ vẽ được một mình khuông thủng.
  • Khi trẻ thành thạo về khuông thủng, cho trẻ vẽ mẫu trên nữa tờ giấy, trên nữa tờ giấy còn lại, bạn hướng dẫn bàn tay trẻ sao chép cùng hình đó với bàn tay giơ cao.
  • Bạn tiếp tục vẽ hình thể với và không khuông thủng. Bạn giảm sự hướng dẫn của bạn vào bàn tay trẻ cho tới khi trẻ vẽ hình thể lúc đầu với khuông thủng và sau đó không khuông thủng.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: