Hình vẽ: hình thể và hình vẽ

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, hình vẽ, 4 - 5 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 4 - 5 TUỔI

Mục đích: Phát triển khả năng vẽ.

Mục tiêu: Nối những mẫu có chấm rời để làm những hình thể và hình vẽ đơn giản.

Dụng cụ: Giấy, bút chì bột màu, bút phớt nét to.

Tiến trình:

  • Chuẩn bị nhiều tờ giấy làm việc với những chấm bằng bút chì tạo thành hình vẽ có hình dạng đơn giản. Sử dụng chấm màu để chỉ điểm xuất phát và mũi tên để chỉ hướng mỗi đường.
  • Bạn giúp trẻ nối các chấm để bổ sung hình vẽ.
  • Giảm sự trợ giúp khi trẻ bắt đầu tự theo các mũi tên.
  • Khi trẻ nối thành thạo, bạn ghi những dấu chấm và những mũi tên nhạt và xa hơn.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: