Đồ chơi xây dựng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, 3 - 4 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 3 - 4 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp mắt-tay và học sử dụng đúng những yếu tố xây dựng.

Mục tiêu: Xây dựng đơn giản với 3 yếu tố.

Dụng cụ: Đồ chơi xây dựng (loại Meccano hoặc Lego).

Tiến trình:

  • Bạn đảm bảo trẻ quan sát bạn và xây dựng đơn giản với 3 yếu tố.
  • Đặt hình mẫu của bạn một bên và để 3 yếu tố như trên trước trẻ. Giúp trẻ sao chép mẫu của bạn bằng cách hướng nhè nhẹ bàn tay trẻ.
  • Khen trẻ và đặt kết quả của trẻ cạnh mẫu của bạn.
  • Đặt tiếp 3 miếng khác trước trẻ và giúp trẻ phối hợp 2 miếng đầu. Chỉ bằng cử chỉ cho trẻ để trẻ tự đặt miếng thứ 3. Chỉ giúp trẻ khi trẻ lúng túng.
  • Khi trẻ thêm được miếng thứ 3 không trợ giúp, cho trẻ tự phối hợp 3 miếng.
  • Cuối cùng khi trẻ thành thục, tăng từ từ số miếng (bạn nhớ rằng để nhiều miếng trước mặt trẻ sẽ làm trẻ rối lên).

popup

Số lượng:

Tổng tiền: