Công việc chuẩn bị ghép hình 2

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, 0 -1 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 0 -1 TUỔI

CẢM NHẬN THỊ GIÁC, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự cầm nắm một đồ vật và thả nó đúng mục tiêu.

Mục tiêu: Để một hạt chuỗi trong mỗi ô trống của đồ đựng trứng bằng giấy cứng.

Dụng cụ: Đồ đựng trứng bằng giấy cứng, 12 hạt chuỗi to (hoặc hạt dẻ).

Tiến trình:

  • Gỡ bỏ phần trên hộp đựng trứng và đặt phần dưới hộp trứng (với những chỗ trống) trước mặt trẻ. Đặt một hạt chuỗi trước trẻ và chỉ cho trẻ những chỗ trống của hộp đựng trứng. Bạn nói: “ Con bỏ vào”.
  • Bạn khen trẻ liền và thưởng trẻ nếu trẻ cố gắng lấy hạt chuổi và bỏ nó vào trong hộp trứng. Nếu trẻ tỏ ra không hiểu, bạn hướng dẫn bàn tay trẻ cầm hạt chuỗi và đặt nó vào một trong lỗ bỏ trứng.
  • Lặp lại bài tập này cho đến khi tất cả các hạt chuỗi được đặt vào lỡ hộp trứng.
  • Bạn giảm dần sự trợ giúp cho đến khi trẻ có thể tự bỏ hạt chuỗi vào chỗ trống. Lúc đầu bạn phải chỉ chỗ trống để hướng dẫn sự chú ý của trẻ. Khi trẻ quen dần bài tập, bạn nói “con đặt vào” nhưng đừng chỉ. Bạn quan sát xem trẻ có thể định vị bằng mắt vị trí trống và bỏ hạt chuỗi vào đó không.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: