Công việc chuẩn bị ghép hình 1

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, 0 - 1 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 0 - 1 TUỔI

CẢM NHẬN THỊ GIÁC, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện cách lấy một đồ vật và thả nó đúng mục tiêu.

Mục tiêu: Để một vật trong hộp rỗng.

Dụng cụ: 4 đồ hộp rỗng (khá lớn để đựng một đôi tất được cuốn tròn, ví dụ hộp cà phê), 4 đôi tất.

Tiến trình:

  • Xếp 4 hộp thẳng hàng trên bàn trước mặt trẻ. Đặt 4 đôi tất được cuộn tròn vào 1 hộp giày cạnh trẻ.
  • Lấy một đôi tất và bạn chỉ cho trẻ làm thế nào để đôi tất rớt vào trong hộp.
  • Hướng dẫn bàn tay trẻ tìm trong hộp giày, lấy một đôi tất và đưa đôi tất đến hộp gần nhất và bỏ vào.
  • Lặp lại bài tập cho đến khi trong mỗi hộp đều có một đôi tất.
  • Giảm dần sự trợ giúp của bạn khi trẻ bắt đầu tự làm bài tập. Quan sát trẻ tỉ mỉ xem có phần nào của bài tập gây vấn đề cho trẻ –lấy tất, di chuyển tất lên phần trên hộp hoặc bỏ tất vào.
  • Nếu trẻ cảm thấy khó khăn ở một phần nào đó, bạn hướng dẫn trẻ bằng cách chỉ hoặc làm điệu bộ. Khi tất cả các đôi tất nằm trong các hộp, bạn cất dụng cụ và thưởng trẻ.

 


 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: