Cọc nhỏ để vòng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Phối hợp mắt-bàn tay, tự chủ, 1 - 2 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, THAO TÁC, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp mắt-tay và sự làm chủ vận động tinh.

Mục tiêu: Xỏ 4 vòng trên cọc nhỏ không trợ giúp.

Dụng cụ: Cọc nhỏ để vòng (đồ chơi).

Tiến trình:

  • Đặt cọc nhỏ trước mặt trẻ và chỉ những vòng cho trẻ. Bạn nói: “con nhìn này” và chỉ cho trẻ cách đưa vòng vào cọc. Bạn lấy vòng ra và đưa vòng vào lại khi bạn chắc chắn là trẻ quan sát bạn.
  • Đưa cho trẻ vòng thứ hai và bạn nói: “con bỏ vào”. Bạn hướng dẫn bàn tay trẻ để đưa vòng vào cọc.
  • Bạn lặp lại bài tập cho đến khi 4 vòng được chồng lên nhau. Khen trẻ sau mỗi vòng được bỏ vào và thưởng trẻ khi 4 vòng được xếp vào. (Bạn chắc chắn là trẻ có thể thấy tất cả các vòng khi bạn đưa những vòng cho trẻ để trẻ biết trẻ còn phải làm bao nhiêu lần nữa)

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: