Bong bóng xà phòng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tinh, thao tác, 2 - 3 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 2 - 3 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự làm chủ vận động tinh và khả năng nắm bắt

Mục tiêu: Mở nắp hũ bong bóng xà phòng và sử dụng que chính xác.

Dụng cụ: Hũ bong bóng xà phòng (với que và nắp).

Tiến trình:

  • Bạn chắc chắn nắp của hũ bong bóng xà phòng không siết chặt và bạn để hũ đó trên bàn trước mặt trẻ.
  • Bạn nắm bắt chú ý của trẻ và chỉ cho trẻ cách vặn và mở nắp. Sau đó bạn lấy cái que ra và làm vài bong bóng bằng cách lay động que.
  • Bạn bỏ que trong hũ và vặn nắp nhẹ nhẹ.
  • Bạn cầm bàn tay trẻ và giúp trẻ mở nắp, sau đó hướng dẩn trẻ tìm que trong hũ và lay động que để tạo ra những bong bóng. Sau vài giây, bỏ que vào hũ và vặn nắp.
  • Bạn để hũ trước mặt trẻ và ra hiệu cho trẻ mở nắp.
  • Nhại lại cử động nếu cần, bạn đặt bàn tay trẻ trên hũ cho đúng.
  • Bạn tiếp tục nhại lại những cử động khi bạn chắc chắn trẻ nhìn vào bàn tay bạn.
  • Lặp lại bài tập cho tới khi trẻ mở nắp không trợ giúp (lúc đầu bạn mong đợi trẻ sẽ làm đổ, trước khi trẻ học cách làm chủ bàn tay, cái hũ và cái que).
popup

Số lượng:

Tổng tiền: