Bắt đầu tô màu

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tinh, thao tác, 1 - 2 tuổi

PHỐI HỢP MẮT-BÀN TAY, VẼ, 1 - 2 TUỔI

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 1- 2 TUỔI

Mục đích: Phát triển khả năng sơ đẳng về tô màu.

Mục tiêu: Cầm bút chì bột màu và vẽ ngẫu nhiên 2 hoặc 3 đường trên mảnh giấy.

Dụng cụ: 2 bút chì bột màu to, giấy, hộp nhỏ.

Tiến trình:

  • Bạn ngồi cạnh trẻ vào bàn học với bút chì bột màu, giấy và một hộp trước mặt bạn.
  • Bạn lấy giấy, bút chì bột màu và vẽ nguệch ngoạc hai ba đường nét.
  • Bạn sử dụng cùng tờ giấy, cùng bút chì và thử bảo trẻ vẽ hai ba đường nét.
  • Bạn để bút chì vào nắm tay của trẻ và dùng bàn tay bạn nắm bàn tay trẻ. Giúp trẻ vẽ nguệch ngoạc trong vài giây rồi khen trẻ.
  • Bạn để tờ giấy vào chồng “đã xong” và bỏ bút chì vào hộp.
  • Lặp lại bài tập này với bút chì bột màu thứ hai.
  • Bạn giảm dần sự trợ giúp của bạn cho tới khi trẻ có thể cầm bút chì bột màu và vẽ nguệch ngoạc một mình. Động viên trẻ vẽ lâu hơn, nhưng chỉ cho trẻ vài cây bút chì bột màu để trẻ thấy bài tập gồm bao nhiêu phần.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: