Bài tập bàn tay

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tinh, nắm bắt, 2 - 3 tuổi

Mục đích: Cải thiện sự rắn rỏi của bàn tay.

Mục tiêu: Mỗi bàn tay bóp miếng xốp và trái bóng bằng cao su mút 5 lần.

Dụng cụ: Miếng xốp, bóng bằng cao su mút.

Tiến trình:

  • Bạn ngồi bên phải trẻ với bàn tay phải của bạn dang thẳng về phía trước, lòng bàn tay hướng lên cao.
  • Bàn tay trái của bạn cầm bàn tay phải của trẻ dang thẳng giống như vậy trước mặt trẻ.
  • Bạn nói “đóng” và gập bàn tay lại từ từ để trở thành cái nắm tay. Sau đó bạn nói “mở” và trở lại vị trí ban đầu.
  • Lặp lại tiến trình bằng cách sử dụng bây giờ bàn tay trái của bạn để giúp trẻ cử động các ngón tay (bạn đừng quên mỗi lần cho lệnh “đóng” và “mở”).
  • Lặp lại bài tập cho tới khi trẻ đóng và mở nắm tay phải 5 lần theo lệnh miệng của bạn.
  • Khi trẻ làm được, bạn qua phía bên kia và dùng bàn tay phải của bạn giúp trẻ cử động bàn tay trái của trẻ.
  • Khi trẻ mở và đóng mỗi nắm tay 5 lần không trợ giúp, bạn để một miếng xốp trong bàn tay trẻ và lặp lại bài tập. (cho trẻ bóp miếng xốp ít nhất 5 lần cho mỗi bàn tay)

Sau cùng, thay thế miếng xốp bằng một trái bóng bằng cao su mềm và bạn tiếp tục bài tập. Bạn nhớ nói “đóng” và “mở” mỗi lần và bạn tiếp tục cử động bàn tay bạn cho trẻ có mẫu để bắt chước.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: