Trò chơi ky (bowling)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, cánh tay, 2 - 3 tuổi

XÃ HỘI HÓA, TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN, 2 - 3 TUỔI

Mục đích: Tăng lực cánh tay và cải thiện sự chính xác cử động cánh tay hướng về mục tiêu.

Mục tiêu: Lăn bóng chính xác với khoảng cách từ 3 đến 5 mét.

Dụng cụ: Bóng, thùng đựng sữa rỗng.

Tiến trình:

  • Sắp xếp 6 thùng sữa theo mô hình 3-2-1. Vẽ một đường thẳng cách thùng 3m.
  • Chỉ cho trẻ cách đứng phía sau đường kẽ và lăn bóng để làm đổ các thùng sữa.
  • Dựng thùng sữa vào vị trí cũ và giúp trẻ lăn bóng.
  • Khen trẻ dù khi trẻ chỉ đổ được một thùng.
  • Thiết lập biểu đồ số thùng ngã mỗi lần lăn bóng.
  • Khi trò chơi trở nên dễ dàng hơn, bạn tăng dần khoảng cách giữa đường vẽ và thùng.
  • Khi trẻ đã làm quen với trò chơi, bạn có thể xen vào trò chơi luân phiên.
  • Ghi ký hiệu đơn giản trên một miếng giấy để trẻ thấy số thùng trẻ lật đổ là bao nhiêu và bạn lật đổ là bao nhiêu.
  • Động viên trẻ thích thú với trò chơi này mà không có tư tưởng cạnh tranh.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: