Nhảy dây

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 5 - 6 tuổi

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp.

Mục tiêu: Nhảy 5 lần qua sợi dây thừng được quay nhẹ nhàng.

Dụng cụ: Sợi dây thừng có chiều dài gần 1,5m

Tiến trình:

  • Cột một đầu dây vào một cái cây hoặc một vật gì khác vững chắc.
  • Bạn đứng ở giữa sợi dây với trẻ và một người khác cầm đầu dây kia để quay.
  • Khi sợi dây quay gần tới, bạn nói “nhảy” và nâng trẻ lên trong khi đó bạn nhảy.
  • Đầu tiên mỗi lần thử nhảy một cái để cho trẻ tin tưởng.
  • Giảm dần sự trợ giúp của bạn khi trẻ bắt đầu nhảy, mặc dù trẻ chưa có khả năng nhảy hoàn chỉnh.
  • Khi trẻ bắt đầu nhảy một mình, bạn đứng xa sợi dây nhưng bạn tiếp tục giúp trẻ bằng cách nói “nhảy” đúng lúc. (Ghi trên biểu đồ bao nhiêu lần trẻ nhảy được liên tục)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: