Nhảy lò cò

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 5 - 6 tuổi

KỸ NĂNG NHẬN THỨC, NGÔN NGỮ THỤ CẢM, 5 - 6 TUỔI (KHÔNG BẮT BUỘC)

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp cơ bắp, sự thăng bằng và khả năng đếm.

Mục tiêu: Chơi cò cò đúng.

Dụng cụ: Phấn hoặc dãi ruybăng dính, túi đậu tầm hoặc sỏi.

Tiến trình:

  • Bạn dùng phấn hoặc ruybăng dính để vẽ những đường nét của bảng cò cò (những ô vuông phải lớn và đường nét thấy rõ).
  • Thoạt đầu để cho trẻ dễ dàng, đừng viết số trong ô vuông gây rối cho trẻ.
  • Chỉ cho trẻ nhảy một chân trong những ô vuông duy nhất và hai chân trong những ô vuông đôi.
  • Khi trẻ có khả năng nhảy đến cuối bảng và quay lại không khó khăn, bạn tập cho trẻ ném túi trong một của những ô vuông.
  • Vậy trẻ phải nhảy qua ô vuông có đánh dấu (cục tràm) cho đến cuối bảng, quay lại và lượm cục tràm.
  • Khi trẻ bắt đầu nhận biết số và học đếm, bạn hãy đánh số lên ô vuông. Cho trẻ đi theo số theo thứ tự hoặc cho trẻ nhảy theo số mà bạn đếm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: