Trả lời có - không (với đồ vật)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ :

  1. Trả lời “có”: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Cho trẻ xem một đồ vật và hỏi “Đây có phải là ...... (tên đồ vật) hay không” (ví dụ: “Đây có phải là chiếc xe hơi không?”). Gợi ý cho trẻ trả lời “Có”. Khen và thưởng câu trả lời của trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần khen và thưởng cho trẻ những lần trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Trả lời “không”: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý cho trẻ xem một đồ vật và hỏi trẻ “Đây có phải là ...... (tên đồ vật khác) hay không ?” (“Đây có phải quả táo không?”). Hướng dẫn cho trẻ trả lời “Không, đó là ...... (tên một đồ vật khác)”, (ví dụ: “Không. Đó là chiếc ô tô”). Khen và thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng những lần trẻ làm đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Trả lời ngẫu nhiên “có” và “không”: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ xem một đồ vật và hỏi trẻ “Đây có phải là...... (tên một đồ vật khác) hay không?” hoặc “Đây có phải là ...... (tên đồ vật đó) hay không?”. Gợi ý trẻ trả lời “có” hoặc “Không, đó là ......”. Khen và thưởng cho trẻ. Càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ, dần dần chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi trẻ trả lời đúng mà ít phải gợi ý nhất. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.
  • Giáo cụ: Đồ vật
  • Điều kiện trước tiên: Trả lời “có”/ “không” với những đồ vật mà trẻ thích hoặc không thích, nhận biết (dán nhãn) đồ vật, bắt chước lại lời nói, nhận biết được những đồ vật giống và khác nhau.
  • Gợi ý cách dạy: Trả lời mẫu cho trẻ.

 

  • Gợi ý bổ trợ: Cuối cùng hãy dạy con cách trả lời “có” hoặc “không” với câu hỏi về hành động (ví dụ: “Cô gái này đang  vỗ tay phải không?”) và những câu hỏi mang kiến thức chung (ví dụ: “Vào mùa hè có tuyết không?”).

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: