Chữ cái (dễ nhớ và có ý nghĩa)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ :

(1). Nhận biết chữ cái: Để các chữ cái lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào ……(tên của chữ cái đó)”. Hướng dẫn trẻ chỉ đúng chữ cái và khen thưởng việc thực hiện của trẻ.

(2). Nói tên chữ cái: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và giơ 1 chữ cái lên. Hỏi trẻ “Đây là chữ gì?”. Hướng dẫn trẻ nói được tên chữ cái đó và khen thưởng cho trẻ.

 • Trong bước 1 và 2: Bạn gợi ý ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc làm theo các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
 • Giáo cụ: Các chữ cái.
 • Điều kiện trước tiên:
 1. Nhận biết tranh
 2. Nói được tên bức tranh
 • Gợi ý cách dạy:
 1. Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng chữ cái. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để chữ cái mà bạn đang hỏi ở gần trẻ hơn.
 2. Làm mẫu nói tên chữ cái đó.

 • Gợi ý bổ trợ: Nếu gặp khó khăn trong việc học chữ cái, thử chọn các chữ cái có 3 kích thước (ví dụ: chữ bằng nhựa) để làm tăng khả năng phân biệt của trẻ.

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

 1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
 2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
 3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: