Thăng bằng trên xà gỗ mức độ khó hơn

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 5- 6 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự thăng bằng.

Mục tiêu: Vừa đi thăng bằng trên xà gỗ chiều dài 1m và chiều rộng 10cm, vừa mang những đồ vật khác nhau.

Dụng cụ: Xà gỗ, 2 hộp, 5 đồ vật nhỏ (bóng, thú nhồi bông, búp bê, tách, miếng xốp)

Tiến trình:

  • Khi trẻ có khả năng đi trên xà gỗ không có vấn đề, bạn dạy trẻ đi trên xà gỗ bằng cách mang những đồ vật.
  • Đặt một hộp gồm 5 đồ vật ở một đầu xà gỗ và một hộp trống ở đầu kia.
  • Cho trẻ lấy một vật trong hộp đầy, đi trên xà gỗ và bỏ vật đó trong hộp thứ hai.
  • Lặp lại tiến trình cho tới khi tất cả đồ vật được chuyển qua hộp thứ hai.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: