Tâng bóng (tung bóng và chụp)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, cánh tay, 4 - 5 tuổi

PHỐI HỢP MẮT-BÀN TAY, TỰ CHỦ, 5 - 6 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự điều khiển cánh tay và bàn tay và phát triển sự phối hợp mắt tay tốt hơn.

Mục tiêu: Tâng trái bóng lớn 5 lần liên tiếp không mất sự kiểm soát.

Dụng cụ: Trái bóng lớn đi biển (hoặc tất cả những loại bóng tâng tốt và không quá nặng)

Tiến trình:

  • Bảo đảm trẻ quan sát bạn và bạn tâng trái bóng 2 hoặc 3 lần.
  • Sau đó cầm tay trẻ và giúp trẻ tâng bóng. Thưởng trẻ tức thì khi tâng bóng.
  • Giảm dần dần sự điều khiển của bạn trên tay trẻ khi trẻ bắt đầu tâng bóng một mình 1 hoặc 2 lần.
  • Tiếp tục khen trẻ và khuyến khích trẻ tâng bóng thường xuyên nếu trẻ có thể làm.
  • Ghi số lần tâng bóng trẻ có thể làm trước khi mất tự chủ.
  • Lặp lại bài tập cho tới khi trẻ tâng bóng 5 lần liên tiếp không trợ giúp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: