Sử dụng đúng thì của động từ

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

  1. Thì tương lai: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và bảo trẻ thực hiện một hành động (ví dụ: “Con hãy vỗ tay”). Trước khi thực hiện hành động đó hãy hỏi trẻ: “Con chuẩn bị làm gì ?”. Gợi ý cho trẻ trả lời (ví dụ: “Con chuẩn bị vỗ tay”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Thì hiện tại: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và thực hiện một hành động (ví dụ: “Con hãy vỗ tay”). Trong khi trẻ đang thực hiện hành động đó, hãy hỏi trẻ: “Con đang làm gì vậy?”. Gợi ý để trẻ trả lời (ví dụ: “Con đang vỗ tay”). Khen và thưởng cho trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Thì quá khứ: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và bảo trẻ thực hiện một hành động (ví dụ: “Con hãy vỗ tay”). Sau khi trẻ thực hiện song hành động đó, hãy hỏi trẻ: “Con đã làm gì vậy?”. Gợi ý để trẻ trả lời “Con đã vỗ tay”. Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  • Điều kiện trước tiên: Trẻ tự nhận biết được hành động, sử dụng được đại từ , nhắc lại được lời của người khác.
  • Gợi ý cách dạy: Làm mẫu cách thực hiện đúng để trẻ theo dõi.

​​​​​​​

  • Gợi ý bổ trợ: Cuối cùng, hãy dạy cho trẻ các câu nói phức tạp hơn sử dụng đúng thì (ví dụ: “Con sẽ vào bếp và lấy cái cốc”, “Con đang lấy cái cốc ở trong bếp” hoặc “Con đã vào bếp và lấy cái cốc”). Có thể dạy cho trẻ thực hiện dùng các bức tranh ảnh (ví dụ: sử dụng các thẻ thì động từ, xem phần danh mục nguồn).

 

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: