Sử dụng các đại từ sở hữu (của con, của mẹ)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

  1. Các đại từ Con/ của mẹ/ của bạn ấy: Gợi ý cho trẻ (có thể cầm tay và chỉ cho trẻ), nhìn vào một bộ phận trên cơ thể hoặc quần áo của bạn hoặc một người khác, hỏi trẻ: “Con đang làm gì vậy?”. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng câu hỏi và sử dụng đúng đại từ (ví dụ: “Con đang chạm vào đầu mẹ”), hoặc: “Con đang chạm vào vai cô ấy”. Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Các đại từ mẹ/ của con/ của cô ấy/ của bạn ấy: Chạm vào một bộ phận trên cơ thể hoặc quần áo của trẻ hoặc của người khác. Hỏi trẻ: “Mẹ đang làm gì vậy?”. Gợi ý cho trẻ nói đúng bạn đang làm gì và sử dụng đúng đại từ (ví dụ: “Mẹ đang chạm vào áo của con”, hoặc “Mẹ đang chạm vào mũ của bạn ấy”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Dạy ngẫu nhiên từng phần: Gợi ý cho trẻ (có thể cầm tay hoặc chỉ cho trẻ) chạm vào một bộ phận trên cơ thể hoặc quần áo của bạn hay của người khác trong khi bạn cũng chạm vào một bộ phận trên cơ thể hoặc quần áo của trẻ hoặc quần áo của người khác. Hỏi trẻ các câu hỏi như trong phần 1 và 2. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng câu hỏi và sử dụng đúng đại từ. Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

  • Điều kiện trước tiên: Trẻ biết nhận biết được người thân, các hành động, sử sở hữu, giới tính hay sử dụng được các đại từ (mẹ/ con/ của con/ của mẹ...)
  • Gợi ý cách dạy: Làm mẫu cách thực hiện cho trẻ sau đó dừng lại để cho trẻ có thời gian thực hiện.

​​​​​​​

  • Gợi ý bổ trợ: Nên dạy bài này cho trẻ khi đang trong hoạt động chơi cùng với các bạn của trẻ.

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: