Sử dụng các đại từ sở hữu (của bạn ấy)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

Các đại từ bạn ấy/ của con/ của bạn ấy: Yêu cầu trẻ quan sát một trẻ khác chạm vào một bộ phận trên cơ thể hoặc quần áo của mình, của trẻ, của bạn hoặc của người khác. Hỏi trẻ: “(tên của trẻ)... đang làm gì vậy?”. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng câu hỏi và sử dụng đúng đại từ (ví dụ: Bạn ấy đang chạm vào mũi con). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và giảm dần gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ những khi trẻ trả lời đúng mà không cần gợi ý.

  • Điều kiện trước tiên: Trẻ nhận biết được người thân, các hành động, sự sở hữu, giới tính hay các đại từ (mẹ/ con/của con/ của mẹ/ của bạn ấy)....nhắc lại được lời của người khác.
  • Gợi ý cách dạy: Làm mẫu cách thực hiện cho trẻ sau đó dừng lại để trẻ có thời gian thực hiện.

  • Gợi ý bổ trợ: Nên dạy bài này cho trẻ khi đang trong hoạt động chơi cùng với các bạn của trẻ.
     

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: