Sử dụng các đại từ nhân xưng (ngôi thứ nhất và thứ hai)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

  1. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất (“Con”): Gợi ý cho trẻ thực hiện một hành động (ví dụ: cầm tay hướng dẫn trẻ vỗ tay) và hỏi: “Con đang làm gì đấy?”. Gợi ý cho trẻ nói về hành động của mình đang làm, sử dụng đúng đại từ (ví dụ: “Con đang vỗ tay”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen thưởng những khi trẻ làm đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai: Ngồi ngang hàng với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và thực hiện một hành động (ví dụ: vỗ tay). Hỏi trẻ “Mẹ đang làm gì đây?”. Gợi ý cho tre trả lời đúng hành động bạn đang làm (ví dụ: “Mẹ đang vỗ tay”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng, chỉ khen và thưởng cho trẻ mỗi lần trẻ làm đúng mà không cần gợi ý.

 

  1. Dạy ngẫu nhiên đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai: Gợi ý cho trẻ thực hiện một hành động (ví dụ đưa cho trẻ một ít nước hoa quả để uống) và bạn cũng thực hiện một hành động. Bạn hãy hỏi trẻ: “Con đang làm gì vậy?” hoặc “Mẹ đang làm gì vậy?”. Gợi ý cho trẻ trả lời đúng câu hỏi ( ví dụ: “Mẹ đang ăn bánh quy” hoặc “Con đang uống nước”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về su càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen và thưởng những khi trẻ làm đúng mà không cần gợi ý.

 

  • Điều kiện trước tiên: Trẻ nhận biết được hành động, sự sở hữu, sử dụng các đại từ ngôi thứ nhất và thứ hai.
  • Gợi ý cách dạy: làm mẫu câu trả lời đúng cho trẻ đồng thời cho thêm thời gian để thực hiện yêu cầu.

  • Gợi ý bổ trợ: Bạn cần nhớ yêu cầu con bạn sử dụng các đại từ trong tình huống tự nhiên

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: