Nhảy nhót

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 3 - 4 tuổi

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 2 - 3 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự thăng bằng và sự phối hợp.

Mục tiêu: Nhảy 1 chân hoặc 2 chân trên khoảng cách 5 mét.

Dụng cụ: Không có.

Tiến trình:

 • Tạo sự chú ý cho trẻ và chỉ cho trẻ cách nhảy trên hai chân.
 • Bạn đứng cạnh trẻ và thử bảo trẻ nhảy với bạn. Nếu trẻ không thử bắt chước bạn, bạn đứng phía sau trẻ và nhấc nhẹ trẻ lên trong khi đó bạn cùng nhảy.
 • Bạn lặp lại bài tập này cho đến lúc trẻ có trẻ nhảy không cần trợ giúp.
 • Khi trẻ có thể nhảy một cách độc lập, bạn kẻ những đường kẻ với khoảng cách 5m hoặc sử dụng 2 đọan dây hoặc giấy dính để chỉ đường kẻ xuất phát và đường kẻ đến.
 • Bạn cùng đứng với trẻ ở đường kẻ xuất phát và cùng nhảy chung đến đường kẻ đến rồi bảo trẻ nhảy một mình 5m
 • Khi trẻ có thể nhảy thoải mái 5m trên 2 chân, bạn lặp lại bài tập này với cách nhảy đa dạng:
  • nhảy trên hai chân, hai cánh tay dang ngang ra
  • nhảy trên một chân
  • nhảy thay đổi chân
  • nhảy trên hai chân, hai cánh tay đưa cao lên.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: