Nhảy bật

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, chân, 2 - 3 tuổi

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện lực của chân, sự phối hợp và trạng thái cơ thể tổng quát.

Mục tiêu: Nhảy và sờ một đồ vật được treo, 10 lần.

Dụng cụ: Dây, miếng xốp.

Tiến trình:

  • Bạn đứng trước mặt trẻ và chỉ cho trẻ phải nhảy thẳng đứng như thế nào.
  • Ra dấu hiệu cho trẻ bắt chước bạn trong khi bạn vẫn tiếp tục nhảy.
  • Nếu trẻ không nhảy, bạn xốc nách nâng nhẹ từ từ trẻ trong lúc bạn nhảy.
  • Ngay lúc bạn thấy trẻ bắt đầu nhảy một chút khi bạn nâng trẻ lên, bạn giảm dần sự trợ giúp cho tới khi trẻ có thể nhảy một mình.
  • Treo miếng xốp hoặc một vật màu sắc sặc sở ở độ cao mà bạn biết trẻ dễ dàng chụp được khi nhảy.
  • Chỉ cho trẻ nhảy và chạm vào miếng xốp như thế nào và thử để trẻ bắt chước.
  • Thưởng trẻ mỗi lần trẻ sờ vào vật được treo (ghi nhận số lần trẻ sờ vào được trước khi trẻ mệt).
  • Khi trẻ sờ vật 10 lần, tăng dần chiều cao nhưng phải đảm bảo vẫn còn trong tầm cao của trẻ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: