Nhào lộn về phía trước

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 4 – 5 tuổi

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 4 - 5 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp, sự thăng bằng và ý thức về thân thể.

Mục tiêu: Lộn về phía trước 5 lần.

Dụng cụ: Không có.

Tiến trình:

  • Khai thông một khoảng trống lớn trên thảm hoặc trên bãi cỏ.
  • Bảo đảm trẻ quan sát bạn và chỉ cho trẻ cách lộn nhào về phía trước.
  • Nói “chic!” khi bạn nhào lộn để cho thấy bài tập vui thích và hứng thú.
  • Nếu được, nhờ một người thứ ba giúp trẻ làm động tác trong khi bạn tiếp tục làm mẫu.
  • Bạn ngồi xỏm với hai lòng bàn tay trên sàn, khoảng cách hai tay bằng với chiều rộng của vai.
  • Giúp trẻ ở cùng tư thế đó, sau đó cúi đầu trẻ xuống cho tới khi cằm đụng ngực.
  • Giúp trẻ chống từ từ về phía trước cho tới khi phía sau đầu chạm đất.
  • Sau đó bạn đẩy chân trẻ để giúp trẻ hoàn tất việc nhào lộn về phía trước. Khuyến khích tích cực cho trẻ ngay lập tức.
  • Lặp lại bài tập bằng cách giảm dần dần sự trợ giúp của bạn cho tới khi trẻ có thể hoàn toàn làm một mình động tác lộn nhào về phía trước.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: