Ném bóng xuyên qua vỏ xe

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, cánh tay, 4 - 5 tuổi

PHỐI HỢP MẮT-BÀN TAY, TỰ CHỦ, 5 - 6 TUỔI

Mục đích: Hướng dẫn cách ném về mục tiêu.

Mục tiêu: Ném bóng có kích cỡ trung bình xuyên qua vỏ xe bất động.

Dụng cụ: Vỏ xe hơi cũ, dây thừng, bóng cỡ trung.

Tiến trình:

  • Treo một vỏ xe hơi cũ trên cành cây làm sao cho vỏ xe cách mặt đất 1m.
  • Để trẻ trước vỏ xe và giúp trẻ làm rơi quả bóng qua vỏ xe. Khen trẻ tức thì.
  • Giảm dần dần sự trợ giúp của bạn khi trẻ bắt đầu hiểu những gì ta mong đợi nơi trẻ.
  • Khi trẻ làm rơi dễ dàng quả bóng xuyên qua vỏ xe, để trẻ xa dần cho tới khi trẻ ném quả bóng qua lỗ từ một đường vẽ cách vỏ xe 1m.
  • Ghi trên biểu đồ số lần trẻ thành công cho mỗi khoảng cách. Bảo đảm trẻ có thể ném quả bóng qua vỏ xe ít nhất 7/10 lần trước khi vẽ đường vạch của vỏ xe ra xa.
  • Đừng quên luôn luôn chắc chắn rằng vỏ xe bất động.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: