Miêu tả các đặc tính của đồ vật (trong và ngoài tầm quan sát)

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ 

 1. Trong tầm quan sát của trẻ: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ , đưa cho trẻ một đồ vật và nói với trẻ: “Hãy nói cho mẹ nghe về đồ vật này”. Gợi ý cho trẻ nhận biết được đồ vật và nói được ba đặc tính của đồ vật ấy ( ví dụ: “Đây là xe cứu hoả, màu đỏ- trắng, trên xe có một chú lính cứu hoả và một cái thang”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen và thưởng cho trẻ những câu trả lời đúng mà không cần gợi ý.

 

 1. Ngoài tầm quan sát của trẻ: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và nói với trẻ: “Hãy nói cho mẹ nghe về……. (bạn nêu tên một đồ vật, quả táo chẳng hạn)”. Gợi ý cho trẻ mô tả đồ vật theo đặc tính, chức năng hay chủng loại (ví dụ: “Táo màu đỏ, ăn được và là một loại quả”). Khen và thưởng cho câu trả lời của trẻ và càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen thưởng những câu trả lời đúng mà không cần gợi ý.
 • Giáo cụ: Đồ vật.
 • Điều kiện trước tiên:
 1. Trong tầm quan sát của trẻ: Nhận biết được đồ vật cũng như những đặc tính, chức năng và phân loại của nó, trẻ có thể nhắc lại các cụm từ
 2. Ngoài tầm quan sát của trẻ: Mô tả các đồ vật trẻ nhìn thấy, nhận biết được chủng loại, đặc tính, chức năng của đồ vật, nhắc lại các cụm từ.
 • Gợi ý cách dạy: Làm mẫu cách mô tả các đồ vật cho trẻ. 

 • Gợi ý bổ trợ: Điều chỉnh, uốn nắn cách trả lời của trẻ qua từng lần dạy (ví dụ: ban đầu dạy trẻ nói “Chiếc xe màu đỏ ”, lần thứ hai dạy trẻ nói “Chiếc xe màu đỏ và có bốn bánh”, lần thứ ba dạy trẻ nói “Chiếc xe màu đỏ, có bốn bánh và trên xe có một người đang lái xe”).

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

 1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
 2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
 3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: