Leo lên thang bằng cách đổi chân

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 3 - 4 tuổi

Mục đích: Cải thiện sự thăng bằng và khả năng tự di chuyển một cách độc lập.

Mục tiêu: Leo lên thang chỉ để một chân trên mỗi bậc.

Dụng cụ: Cầu thang.

Tiến trình:

  • Khi trẻ có thể lên cầu thang dễ dàng hai chân ở mỗi bậc, bạn bắt đầu dạy trẻ đặt mỗi bậc một chân. Nếu có thể, bạn nhờ người thứ ba đứng sau trẻ để ổn định và tạo niềm tin cho trẻ trong lúc đó bạn chỉ cho trẻ đặt chân ở đâu.
  • Đặt trẻ đứng trước cầu thang và cho trẻ cầm tay vịn.
  • Chỉ cho trẻ chân phải của trẻ và sau đó chỉ mặt trên của bậc thứ nhất. Nếu trẻ lúng túng, bạn cầm chân phải trẻ đặt lên bậc thứ nhất trong khi chân trái trẻ vẫn đứng ở sàn.
  • Khen trẻ liền dù bạn di chuyển chân của trẻ.
  • Chỉ cho trẻ chân trái của trẻ, rồi chỉ mặt trên của bậc thứ hai và di chuyển chân trái của trẻ lên bậc thứ hai. Bạn khen trẻ liền.
  • Lặp lại tiến trình này và chỉ giúp đỡ trẻ khi cần thiết cho tới khi trẻ có thể lên được cầu thang mỗi bậc một chân mà không trợ giúp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: