Kéo dây

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 5- 6 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự rắn rỏi của bàn tay và sự phát triển cơ bắp tổng quát.

Mục tiêu: Kéo sợi dây được người khác cầm căng nhẹ.

Dụng cụ: Dây thừng khoảng 1m.

Tiến trình:

  • Dùng phấn hoặc ruybăng dính kẻ một đường dưới đất và bạn đặt sợi dây băng qua sao cho phần giữa sợi dây nằm trên đường kẻ.
  • Cho trẻ cầm một đầu sợi dây còn bạn cầm đầu kia.
  • Theo lệnh của bạn, cho trẻ thử kéo bạn qua khỏi đường mức.
  • Lúc đầu cho trẻ công việc rất dễ và khen trẻ “kéo tốt”. Dần dần kéo mạnh về phía bạn làm sao cho trẻ phải kéo mạnh hơn để kéo bạn qua khỏi đường mức.
  • Đảm bảo trẻ phải cố gắng, nhưng đừng làm cho bài tập gây nản chí và cực nhọc.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: