Đứng một chân

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 2 - 3 tuổi

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 1 - 2 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự thăng bằng.

Mục tiêu: Đứng một chân trong 5 giây không trợ giúp và không mất thăng bằng.

Dụng cụ: 2 cái ghế, 1 cây gậy.

Tiến trình:

  • Để 2 cái ghế chung trong một không gian xa những đồ vật khác.
  • Bạn đứng đối diện với trẻ, mỗi người cầm một cái ghế.
  • Bạn chắc chắn trẻ quan sát bạn và nhắc nhẹ nhẹ một chân (ra dấu hiệu cho trẻ làm y như vậy).
  • Nếu trẻ không bắt chước bạn, bạn giở nhẹ một chân của trẻ bằng cách chắc chắn trẻ luôn luôn nắm cái ghế.
  • Nếu được, nhờ người thứ ba giúp trẻ giơ chân làm sao trẻ có thể tiếp tục quan sát bạn làm mẫu.
  • Lặp lại tiến trình nhiều lần cho tới khi trẻ có thể đứng một chân trong 5 giây bằng cách tựa vào ghế.
  • Tách ghế ra và để trẻ đưa tay cho bạn trong khi trẻ đứng một chân.
  • Khi trẻ đứng dễ dàng nhờ vào tay của bạn, cho trẻ cầm một đầu gậy trong khi bạn đặt tay bạn trên gậy cạnh tay trẻ.
  • Dần dần bạn tách tay bạn khỏi tay trẻ, chỉ để tay trẻ trên gậy.
  • Sau cùng, khi trẻ đứng một chân trong 5 giây, trong khi đó mỗi người cầm một đầu gậy, bạn loại bỏ gậy và cho trẻ đứng một chân không chỗ dựa.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: