Đưa tay để nắm bắt một đồ vật

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, cánh tay, 0 - 1 tuổi

VẬN ĐỘNG TINH, NẮM BẮT, 0 -1 TUỔI

Mục đích: Cải thiện khả năng của trẻ để trẻ tự chăm sóc không trợ giúp.

Mục tiêu: Tìm cách nắm bắt và nắm bắt đồ vật phía trên đường nhìn.

Dụng cụ: Dây, thú nhồi bông nhỏ hoặc đồ chơi khác.

Tiến trình:

  • Treo đồ chơi nhỏ có màu sắc lên cao trên cánh cửa hoặc trên một đồ vật mà trẻ có trẻ với lấy dễ dàng.
  • Nói với trẻ: “Con lấy đồ chơi đi”
  • Thưởng trẻ mỗi khi trẻ giơ tay cao khỏi đầu để sờ vào đồ chơi.
  • Khi trẻ đã học đưa tay lên cao khỏi đầu, bạn đặt con thú nhồi bông ở mép tủ (để cho dễ thấy) và nói: “Con lấy đồ chơi đi”
  • Khi trẻ đưa tay lấy đồ chơi, bạn khen trẻ và để trẻ chơi với đồ chơi vài phút.
  • Bạn lặp lại tiến trình này nhiều lần. Chú ý đừng để đồ gì khác trên tủ hay trên bàn. Những đồ nặng hoặc dễ vở phải được để ngoài tầm tay trẻ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: