Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gõ Là Mở xin chào!
Can thiệp sớm trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ giảm chú ý, trẻ chậm ngôn ngữ, trẻ chậm nhận thức - Tư vấn tâm lý - Trắc nghiệm năng lực trí tuệ, hành vi.

Định nghĩa về con người, địa điểm và đồ vật

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Liên hệ
CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG
ĐỂ GIÚP ĐỠ BẠN
Hỗ trợ trực tuyến
Để được hỗ trợ tốt nhất. Hãy gọi
Hoặc
Chat hỗ trợ trực tuyến
Chat với chúng tôi

Các bước dạy trẻ 

  1. Con người: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và hỏi trẻ khái niệm về một người nào đó (ví dụ: “Thủ thư là người thế nào?”). Gợi ý cho trẻ định nghĩa được chức năng của người đó (ví dụ: “Thủ thư là người làm trong thư viện”). Khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ, càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen thưởng những cách trẻ làm đúng mà không cần gợi ý.
  2. Địa điểm: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và hỏi trẻ khái niệm về một nơi nào đó (ví dụ: “Thư viện là gì?”). Gợi ý cho trẻ định nghĩa được địa điểm đó (ví dụ: Thư viện là nơi để mượn sách”). Khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ, càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen thưởng những cách trẻ làm đúng mà không cần gợi ý.
  3. Đồ vật: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Yêu cầu trẻ chú ý và hỏi trẻ khái niệm về một vật nào đó (ví dụ: “Sách là gì?”). Gợi ý cho trẻ định nghĩa được đồ vật đó (ví dụ: “Sách là thứ dùng để đọc”). Khen thưởng lại cách thực hiện của trẻ, càng về sau càng giảm gợi ý cho trẻ. Cuối cùng chỉ khen thưởng những cách trẻ làm đúng mà không cần gợi ý.
  4. Có thể dạy các phần 1, 2, 3 ở trên một cách ngẫu nhiên (không cần theo thứ tự).
  • Điều kiện trước tiên: Trẻ biết xác định những người làm công tác xã hội, chức năng của các đồ vật, mô tả được các đồ vật ngoài tầm nhìn, trả lời được các câu hỏi về đồ vật, có thể nhắc lại lời nói của người khác.

​​​​​​​

  • Từ khóa: lính cứu hỏa, bác sỹ, bệnh viện, thuốc, giáo viên, trường học, nghề nghiệp, nơi chốn, dạy học, viết lên bảng ....
  • Gợi ý bổ trợ: Sử dụng các bức tranh/ ảnh về những người làm công tác cộng đồng, những địa điểm và các loại đồ vật.

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo