Chặng đường với chướng ngại vật khó

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 5 - 6 tuổi

Mục đích: Cải thiện sự phối hợp, sự thăng bằng, sự rắn rỏi và trạng thái cơ thể tổng quát.

Mục tiêu: Hoàn thành không trợ giúp một chặng đường với 7 chướng ngại vật khá khó.

Dụng cụ: Đa dạng.

Tiến trình:

  • Khi trẻ đi được chặng đường có chướng ngại vật trung bình không khó khăn, bạn hãy làm cho trẻ một chặng đường khác dài hơn và khó khăn hơn.
  • Bạn sử dụng nhiều đồ vật thông dụng đối với trẻ cho chặng đường có khó khăn trung bình. Bạn cũng sử dụng những đồ vật ấy cho một số bài tập vận động tổng quát phức tạp hơn như xà gỗ. Bạn theo cùng trình tự cho những chặng đường có chướng ngại vật đơn giản và chặng đường có khó khăn trung bình.
  • Bạn căng một đoạn dây hoặc sợi chỉ để trẻ có thể biết trẻ phải theo thứ tự chướng ngại vật nào. Lần đầu bạn cho trẻ đi hết chặng đường để bạn chắc chắn là trẻ biết làm gì với mỗi chướng ngại vật.
  • Khi trẻ biết chặng đường, bạn ghi nhận trên biểu đồ thời gian trẻ cần để đi hết chặng đường. Thưởng trẻ mỗi khi trẻ đi xong chặng đường và cho trẻ một cái gì đặc biệt khi trẻ đạt được kỷ lục.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: