Bắt chước các hoạt động thô khi đang đứng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "100 bài tập can thiệp hành vi của Catherine Maurice"

Các bước dạy trẻ :

Đứng trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Hãy làm cái này” trong khi đồng thời làm mẫu một hoạt động vận động thô. Hướng dẫn trẻ thực hiện hành động ấy và khen thưởng việc thực hiện của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức thấp nhất. Cuối cùng chỉ khen thưởng những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

  • Điều kiện trước tiên: Bắt chước hoạt động thô trong khi ngồi trên ghế.
  • Gợi ý cách dạy: Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ thực hiện hành động.

Từ khóa: nhảy lên nhảy xuống, bật lên bật xuống, bật tại chỗ, quay đầu, giơ tay ra, đi một hai, ngồi xuống, đập tay, gõ cửa, bò, đi xung quanh, nằm xuống, để tay lên hông, vặn eo, chạm tay ngón chân, chạy và dừng lại, giơ một chân, nhảy lò cò, bắt chước máy bay, nhấc ghế, bò dưới gầm bàn, đá bóng ...

Giải thích cách đánh giá khả năng tiếp thu của trẻ: Đánh dấu “+” vào ô số:

  1. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng mà không cần nhắc.
  2. Nếu trẻ trả lời thực hiện đúng do sự hỗ trợ và nhắc nhở củ cô giáo.
  3. Nếu trẻ không trả lời / thực hiện được kể cả có sự hỗ trợ và nhắc nhở của cô giáo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: