Bài tập thăng bằng

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Vận động tổng quát, thân thể, 3 - 4 tuổi

BẮT CHƯỚC, VẬN ĐỘNG, 2 - 3 TUỔI

Mục đích: Cải thiện sự thăng bằng, sự nhanh nhẹn và trạng thái cơ thể tổng quát.

Mục tiêu: Giữ thăng bằng tốt bằng cách thực hiện một loạt cử động tay chân cùng lúc.

Dụng cụ: Không có.

Tiến trình:

  • Đặt trẻ đứng cạnh bạn. Bạn cúi xuống và bảo trẻ cùng làm như bạn. Điều quan trọng là cả hai cùng một hướng để tránh sự lẫn lộn bên trái và bên phải.
  • Bạn làm những cử động tiếp theo và bảo trẻ cùng làm (nếu có thể, bạn nhờ một người khác giúp trẻ, giữ trẻ ở tư thế mà bạn đang làm mẫu):
    • giơ cao một cánh tay
    • đưa một chân lên
    • đưa chân phải và cánh tay phải lên. Lặp lại với chân trái và cánh tay trái.
    • đưa cánh tay phải và chân trái lên. Lặp lại với cánh tay trái và chân phải.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: