Trò chơi cưỡi ngựa gỗ

Nguồn: Sách và tài liệu tham khảo "Những hoạt động dạy trẻ tự kỷ"

Éric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Dịch từ tiếng Pháp, được cô Trần Thị Khấn – Nguyễn Thị Khước chuyển thể và BS. Phạm Ngọc Khanh hiệu đính

Xã hội hóa, tương tác cá nhân,1 - 2 tuổi

VẬN ĐỘNG TỔNG QUÁT, TOÀN THÂN, 2 - 3 TUỔI

Mục đích: Cải thiện mối tương tác xã hội và học cách chơi nhẹ nhàng.

Mục tiêu: Tự cưỡi nhẹ nhàng trên ngựa gỗ từ 2 đến 3 phút.

Dụng cụ: Ngựa gỗ.

Tiến trình:

  • Để trẻ trên ngựa gỗ và đu đưa trẻ nhẹ nhàng trong vài phút, bạn cười và nói thì thầm.Ví dụ, bạn thì thầm “hop, hop, hop” hoặc cái gì khác để trấn an trẻ.
  • Bạn giảm dần sự trợ giúp của bạn khi trẻ bắt đầu tự đu đưa ngựa gỗ.
  • Nếu trẻ kích động và bắt đầu đu đưa quá nhanh, bạn làm cho trẻ chậm lại và tiếp tục nói thì thầm (cố gắng đu đưa trẻ cùng nhịp với bạn).
  • Nếu trẻ tiếp tục kích động bạn bế trẻ xuống ngựa trong một phút, cười với trẻ và nói thì thầm cho tới khi trẻ bình tĩnh lại. Sau đó bạn đặt trẻ lại trên ngựa gỗ và kiểm sóat tốc độ đu đưa của trẻ trong một hoặc hai phút trước khi để trẻ tự đu đưa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: